1. S'inscrire

Attraction

At Meydanı

15 membres tripwolf aiment At Meydanı

At Meydanı

Ce que le Colisée est à Rome, l'hippodrome l'est à Byzance: le lieu où la populace était divertie par des jeux et des courses de chars pour l'empêcher de se révolter, et si cela ne réussissait pas, où l'on massacrait cette même populace. L'arène aurait contenu jusqu'à 10.000 personnes.

At Meydanı guide de voyage par MPOTG 2013

ce texte n'est plus à jour?

Flickr At Meydanı photos

  • At Meydanı_1
  • At Meydanı_2
  • At Meydanı_3
  • At Meydanı_4

Derniers commentaires sur At Meydanı (1)

  • Vous n'êtes pas connecté(e). ou inscrivez-vouspour faire un commentaire.

  • HIPODROM (At Meydani) Stavět ho začal Septimus Severus v roce 203, značně ho rozšířil Konstantin Veliký. Konaly se zde vozatajské závody, představení cirku a politická shromáždění. Aréna byla původně 400 metrů dlouhá a téměř 120 metrů širkoá. Ve čtyřiceti řadách sedadel se mohlo usadit 100 000 diváků. Dnes ve středu bývalého závodiště stojí tři pomníky. Egyptský obelisk (téř Theodosiův obelisk) byl postaven pro faraona Thutmose III. (asi 1500 př.n.l.). Stával v Deir el Bahri v Horním Egyptě. Do Konstantinopole byl přenesen v roce 390 (tehdy byl už 1900 let starý). Původně byl třikrát tak vysoký a vážil 800 tun. Dnes je vysoký 20 metrů a váží 300 tun. Mramorové desky na podstavci zobrazují výjevy ze života císaře Theodosia I. a jeho rodiny. Hadí sloup býval částí Apollónova chrámu v Delfách, připomínajícího vítězné bitvy Řeků nad Peršany v roce 479 př.n.l. Podle legendy byli bronzoví hadi vytvořeni ze štítů perských vojáků. Sloup nechal převézt do Hipodromu císař Konstantin v roce 330. Bronzový spirálový sloup tvoří vzájemně propletená těla hadů, a zatímco dvě z hlav zmizely, třetí se dochovala a je k vidění v archeologickém muzeu. Hadí hlavy v 18. století srazil opilý polský šlechtic. Neúplný je i třetí pomník Zděný obelisk. Také se mu říká sloup Konstantina VII. Porfyrogennéta (podle císaře, který jej nechal v 10. století zrestaurovat). Rytíři čtvrté křížové výpravy z něj v roce 1204 sejmuli pozlacené bronzové desky a odvezli je spolu se známým pozlaceným Lýsippovým čtyřspřežím, které kdysi zdobilo střechu císařské lóže a Hipodromu do Benátek. Čtyři antičtí koně stojí od té doby nad západním portálem kostela San Marco. Zchátralost sloupu mají na svědomí zčásti janičáři, kteří na něj často šplhali na důkaz své udatnosti. Kašna císaře Viléma II. - je to nejmladší památka na hipodromu. Je to osmihranná mramorová fontána se sloupy z leštěného granitu, dar německého císaře Viléma II. sultánovi Abdülmeçidovi za jeho pohostinnost při císařově druhé návštěvě Istanbulu roku 1895. Kašna byla zhotovena v roce 1898 v Německu podle císařova vlastního návrhu. Do Istanbulu byla dopravena vlakem a na místě sestavena.
    ce mois-ci signaler un abus

MON PLAN DE VOYAGE

0

endroits ajoutés à

comment faire?